Rekvizīti

Biedrība „Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociācija” (LOEADA)
Reģ. Nr. 40008151241
Banka: A/S Swedbanka
kods: HABALV22
Konts: LV88HABA0551027636061