Peru orhideju maģiskais valdzinājums. Nobeigums

Manolo, PALDIES, ka apciemoji mūsu dzimto Latviju un biedrības rīkoto orhideju izstādi!


Mēs bijām laimīgi klausīties katru Manolo teikto vārdu! Viņš  neskopojās ar savu augu rakturošanu, to audzēšanas īpatnībām un kopējām rekomendācijām, viņš labprāt iesaistījās sarunās ar katru, kurš izrādīja interesi par Peru orhidejām.
Peruflora's stendam piemita maģiskas pievilkšanas spējas -  mēs laimīgi un smaidīgi tik grozījāmies ap Manolo galdiņu, izcilājot periodiski atkal kādas interesantas Peru orhidejas lakstus un jau nākamajā brīdī bija skaidrs, ka atpakaļ tos neliksim.
Izstādei ejot uz beigām, Manolo pieaicināja visus LOEADA biedrus pie sava stenda un teica:
lūdzu izstādes dalībniekus, kuri ir strādājuši pasākumā bez atalgojuma, izvēlēties sev tīkamu augu (ar piebildi, lai es palīdzu izvērtēt vai izvēlētā suga, hibrīds būs piemērots kolekcionāra audzēšanas apstākļiem) un bija visai pārsteigts par to, ka visi ir strādājuši izstādē bez atalgojuma.
Pateicoties Manolo cēlajai un dāsnajai sirdij katrs, kurš ieguldīja savu darbu izstādes realizēšanai, saņēma dāvanā orhideju pēc savas izvēles.
Manolo Arias neaizveda atpakaļ uz Limu nevienu Peruflora’s orhideju. Visas palikušās orhidejas viņš dāsni uzdāvināja LU Botāniskajam dārzam!
Visiem prieks un pateicība Manolo Victor Arias par to, ka mūsu Botāniskais dārzs kļuva bagātāks ar skaistām un retām orhideju sugām no Peru, izaudzētajām Peruflora audzētavā!
Daudzas no tām jau ir uzziedējušas Botāniskajā dārzā Ingūnas Gudrupas, Ilzes Akmenes un čaklā dārza kolektīva aprūpē.
Arī šogad mēs uzaicinājām uz LOEADA rīkoto orhideju izstādi Latvijas Dabas muzejā 24. 04. - 28.04. Peru orhideju pētnieku un entuziastu  Manolo Victor Arias, kurš atbrauks pie mums uz Latviju ar Peru skaistajām un daudzveidīgajām orhidejām, saviem interesantajiem, neparastajiem stāstiem par augiem un viņa dzimto, plašo, noslēpumaino kalnu un tuksešu valsti.
Тeksts: Lolita Afanasjeva, foto: Lolita Afanasjeva, Ingūna Gudrupa