EOC/Eiropas Orhideju padome

22. - 23.septembrī 2011. Helsinkos notika ikgadēja orhideju izstāde, kura šoreiz bija veltīta Somijas Orhideju biedrības/ Suomen Orkideayhdistys 50-gadu jubilejai.
Vienlaikus ar izstādes norises laiku notika EOC (Eiropas Orhideju padomes) delegātu un valdes locekļu ikgadējā tikšanās/sapulce.
Sapulcē piedalījās EOC valdes locekļi no 5 Eiropas valstīm un delegāti no 7 valstīm.
Valērija Kozlova piedalījās šajā sapulcē kā Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociācijas (LOEADA) delegāts.
Sapulces dienas kārtībā bija izskatīti šādi jautājumi:
1. 15. Eiropas Orhideju kongress notiks Bupadeštā 12.-15.aprīlī 2012.gadā, tā organizatori ir Ungāru Orhideju biedrība, kas ir oficiāls Eiropas Orhideju padomes biedrs. Tika apspriesti jautājumi saistīti ar 15. EOC organizatoriskām lietām.
2. Oficiāla trīs jaunu biedrību no Vācijas, Austrijas un Latvijas (Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociācijas/LOEADA) uzņemšana Eiropas Orhideju padomē. Tika nobalsots par katru no biedrībām atsevišķi un PAR šo biedrību uzņemšanu EOC, apsveicot jaunuzņemtos ar skaļiem, draudzīgiem aplausiem! Katram delegātam vajadzēja pastāstīt par savu biedrību. Mūsu delegāts Valērija Kozlova pastāstīja par mūsu biedrību LOEADA, par tās aktivitātēm, par padarīto darbu. No 23.oktobra Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociācijai (LOEADA) ir tas gods būt oficiāli par pilntiesīgu EOC biedru. Mr.Rudolf Jenny, EOC ģenerālsekretārs, ļoti pozitīvi atzīmēja, ka mūsu biedrība ir pirmā no Baltijas valstīm, kura ir iestājusies EOC.
3. Jaunu EOC statūtu pieņemšana, kuri kardināli neatšķiras no vecajiem statūtiem, bet ir saīsināti no 10 līdz 4 lpp. Ģenerālā EOC reģistrācijas adrese/vieta ir Šveice, tāpēc statūti pakļauti Šveices valsts konstitūcijai. Jaunie statūti stājās spēkā 23.oktobrī 2011.g.
4. Finansiāla atskaite par pagājušo gadu, kuru nolasīja EOC oficiālais mantzinis Missis Inger BORG , Zviedrijas Orhideju biedrības biedrs, EOC valdes loceklis.
5. Rekomendāciju apkopojums par starptautisko orhideju izstāžu, kā arī EOC (Eiropas Orhideju kongresu) organizēšanu/rīkošanu, kā labāk to darīt.
6. Tika pārrunāts par lektoriem un lekcijām EOC (Eiropas Orhideju kongresu) laikā. Bija apspriesti dažādi jautājumi un piedāvājumi saistībā ar to. Mūsu delegāts Valērija Kozlova uzņēmās atbildīgu pienākumu palīdzēt Rudofam Jenny, EOC ģenerālsekretāram, kurš arī vēl korektē un uztur EOC mājas lapu, apkopot visu informāciju par notikušajām lekcijām, to lektoriem sākot ar 2002.gadu.
7. Apspriests 16. EOC (Eiropas Orhideju kongress), kurš notiks aprīlī 2015.g. Vīnē, un tā organizatori būs Austrijas Orhideju biedrība Österreichische Orchideengesellschaft ÖOG., kura ir Eiropas Orhideju padomes biedrs.

Sapulce norisēja draudzīgā un patīkamā atmosfērā.

EOC mājas lapa:

http://www.europeanorchidcouncil.eu/events.html