Valde

 

 

 

LOEADA valde:
 
Lolita Afanasjeva, prezidente
Ingūna Gudrupa, viceprezidente
Oļegs Pļisjuks, saimnieciskās daļas vadītājs
Rūta Studente, kasiere
Antra Krauze, sekretāre
Vita Kuļikovska, revidents
Dace Štāla, EOC delegāts 2013.g.
Marina Grigorjeva, grāmatvede